درباره وب شاپ اپلیکیشن کالابان


از این طریق می توانید به بازدید کننده های وب شاپ خود توضیحاتی از این قبیل ارائه دهید:

همچنین در صورت تمایل می توانید در مورد اعضای تیم توضیحات مختصری بدهید تا به بازدید کنندگان وب شاپ خود اطمینان دهید انتخاب امن و درستی کرده اند.

در صورتی که متن "درباره ما" را خالی بگذارید این گزینه در وب شاپ شما نمایش داده نمی شود